Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

inanna

Każdy sen chroni cię, pamiętaj (..).

Kiedy zapadnie zmierzch cienie otoczą cię ze wszystkich stron, wtedy nadejdzie strach, on nie odstąpi cię nawet na krok (..).

 Nigdy nie poddaj sie kiedy prawdziwy przywita cię świat.

— Hunter, Labirynt Fauna

June 08 2015

inanna
4710 6054 390
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
4975 6cf3 390
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
2107 95a9 390
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
2138 8723 390
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
6341 858d
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
9559 0ffd
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
3621 97bf
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
3912 364a 390
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
4503 7a83 390
Reposted frombylejakosc bylejakosc
inanna
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, by żyć.
inanna
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viabalaganiara balaganiara
inanna
Reposted frompotrzask potrzask viapraesens praesens

June 07 2015

inanna
3678 a8ca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerterowska werterowska
inanna
1868 1b5e
Reposted bypraesensletmegoLukaszesesjazzujBincsmsgrialux3Malinowynalesnikundoneethesatanek10diffusedmind

June 05 2015

inanna
8211 c9bf 390
Reposted fromasika asika viamentispenetralia mentispenetralia

June 04 2015

inanna
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viamruugaa mruugaa
5371 17b7 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viapraesens praesens
4989 8a49 390
Reposted fromohnina ohnina viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl